linoryt

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy techniki linorytu oraz stworzyć kilka różnorodnych prac. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne.

Każde zajęcia trwają 4 h zegarowe

koszt 130 zł za zajęcia (w cenie wszystkie materiały)