top of page

architektura i urbanistyka

Jesteś umysłem ścisłym, jednocześnie uwielbiasz prace twórczą? Interesujesz się architekturą i urbanistyką, lubisz też matematykę? Wybierasz studia na Politechnice? Ten kurs jest dla Ciebie.
Zajęcia dla osób zdających na architekturę i urbanistykę-Politechnika.

 

zajęcia z rysunku sztalugowego

W trakcie trwania kursu: martwa natura, studium postaci, szybkie szkicowanie, rysunek z wyobraźni na dużym formacie, szczególny nacisk na kreskę, proporcje oraz kompozycję.

Koszt zajęć: 120 zł za spotkanie 2,5h, 1x tygodniowo ( płatne za cały miesiąc z góry)

przygotowanie do części egzaminu specjalistycznego
na Architekturę i Urbanistykę

 

W trakcie kursu, uczniowie poznają zasady rysunku architektonicznego, perspektywy oraz kompozycji. Podstawą zrozumienia tych zagadnień jest geometria wykreślna, która będzie szeroko omawiana. Największy nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne. Oprócz licznych zadań rysunkowych, kursanci zapoznają się z najważniejszymi budynkami i ikonami architektury w kontekście historii sztuki. Równolegle do części rysunkowej kursu, prowadzony będzie moduł przygotowujący do egzaminu specjalistycznego, polegający na rozwiązywaniu zadań logicznych, aksonometrycznych oraz projektowych.

Koszt zajęć: 120 zł za spotkanie 2,5 h, 1x tyg. ( płatne za cały miesiąc z góry)

uwaga!

Można zapisać się na jeden rodzaj zajęć, nie ma konieczności wybierania całego pakietu, jednakże jest to najlepsza forma przygotowania do egzaminu wstępnego.

zapraszamy na bezpłatne konsultacje, omówienie egzaminów, ocenę prac (prosimy umawiać się telefonicznie) 

AW 9.2.jpeg
bottom of page