top of page

architektura i urbanistyka

kurs dla osób zdających na architekturę i urbanistykę- 

politechnika gdańska

 

zajęcia z rysunku sztalugowego

W trakcie trwania kursu: martwa natura, studium postaci, szybkie szkicowanie, rysunek z wyobraźni na dużym formacie, szczególny nacisk na kreskę, proporcje oraz kompozycję.

Koszt zajęć: 100 zł za spotkanie 2,5h ( płatne za cały miesiąc z góry)

kompleksowe przygotowanie do egzaminu specjalistycznego na Architekturę i Urbanistykę

 

W trakcie kursu, uczniowie poznają zasady rysunku architektonicznego, perspektywy oraz kompozycji. Podstawą zrozumienia tych zagadnień jest geometria wykreślna, która będzie szeroko omawiana. Największy nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne. Oprócz licznych zadań rysunkowych, kursanci zapoznają się z najważniejszymi budynkami i ikonami architektury w kontekście historii sztuki. Równolegle do części rysunkowej kursu, prowadzony będzie moduł przygotowujący do egzaminu specjalistycznego, polegający na rozwiązywaniu zadań logicznych, aksonometrycznych oraz projektowych.

Koszt zajęć: 100 zł za spotkanie 2,5 h zegarowe ( płatne za cały miesiąc z góry)

uwaga!

Można zapisać się na jeden rodzaj zajęć, nie ma konieczności wybierania całego pakietu, jednakże jest to najlepsza forma przygotowania do egzaminu wstępnego.

zapraszamy na bezpłatne konsultacje, omówienie egzaminów, ocenę prac (prosimy umawiać się telefonicznie) 

kurs prowadzi Dorota Kunicka-Pawlicka i Inez Łaguna-Ziober

bottom of page